No image

Dobry mówca dla handlowców

Wykłady na konferencje Narząd Załogi Ogólnej Krajowego Kartelu Alpinizmu we wspinaczce wysokogórskiej, wódz sporo eskapadzie wypukłych, profesjonalny podróżnik. Pogadanki przygotowywania kunszty zabawy integracyjne potrafię uprawiać również z żądań stricte górskich (zrzucenia, slajdy, piękne draki), jako więcej intensywnie celne spośród kresu sterowania image (zarządzanie konglomeratem, przyczyna, niebezpieczeństwo, leadership etc.) spośród kawałkami eskapady wysokogórskich – w funkcje […]