Ćwiczenia integracyjne – tematy do pracy zaliczeniowej


Zawiadamiamy iż na studiach Dydaktyka Doswiadczalna i Symulacje Szkoleniowe akceptuje się prezentowane na niniejszej liście książki do zaliczenia:

  • symulacja strategiczna – „Piękno tatru i folkloru góralskiego w literaturze Młodej Polski (na studium przypadku pierwszych utworów Kazimierza Przerwy-Tetmajera i Jana Kasprowicza)” oraz „Działalność muzeum – zamek Górków w zakresie tworzenia kolekcji ikon”
  • symulacja edukacyjna : „Perswazje w listach świętego Augustyna” i „Kultura i tradycja w skupiskach ludności ukraińskiej na Warmii i Mazurach”
  • zabawa menedżerska : „Obraz Ukraińca w polskiej świadomości społecznej (na empirycznym materiale badania ankietowego)” oraz Gry Szkoleniowe oraz „Komunikacje w internecie. Wspołczesny obraz polskiej kultury popularnej”
  • zabawa słownikowa : „Obraz społeczeństwa polskiego na podstawie „Dzienników” Witolda Gombrowicza” oraz „Walory turystyczne i kulturowe Lednickiego Parku Krajobrazowego”
  • symulacja językowa – „Życie kulturalne pierwszych Słowian na Półwyspie Bałkańskim” oraz „Dzieło Alberta Camusa. Filozoficzne interpretacje życia”
  • zabawa językowa – „Kariera zawododa kobiet na przykładzie czasopism kobiecych w Polsce” oraz „Gnieźnieńskie szyldy sklepowe a ustawa o języku polskim”
  • symulacja słownikowa – „Obraz Polski i Polaków w prasie brytyjskiej” oraz „Chatakterystyka w utworach fantasy autorstwa Johna Ronalda Reueal Tolkiena”
  • zabawa lingwistyczna : „Walory turystyczne bułgarskiego wybrzeża Morza Czarnego” i „Reklama jako narzędzie manipulacji próba krytycznego spojrzenia na społeczeństwo poprzez pryzmat filmu czeskiego”
  • zabawa edukacyjna : „Booklikes.com – wirtualna wspólnota -kulturowa” oraz „Wpływ dadaizmu na współczesne formy myślenia o sztuce”