Ćwiczenia strategiczne – tematy do egzaminu


Potwierdzamy iż na kursie Edukacja Innowacyjna i Symulacje Doświadczalne akceptujemy następujące tematy do prezentacji zaliczeniowej:

  • symulacja zespołowa – „Kulturowe i przyrodnicze walory turystyczne Podhala i Roztocza i ich wykorzystanie w organizacji kolonii letnich” i „Państwowa Straż Pożarna w Gnieźnie przeszłość i teraźniejszość, przyszłość”
  • symulacja językowa – „Kara śmierci – między historią a etyką” oraz „Status osób niepełnosprawnych w wymiarze społecznym”
  • gra słownikowa – „Bułgarzy na Krymie w XIX i na poczatku XX w.” oraz Symulacje Menedżerskie Organizowane Dla Inżynierów i „Transfer kulturowy i ograniczenie w przekładzie audiowizualnym na modelu napisów filmowych”
  • gra językowa : „Nazwiska mieszkańców Gniezna” i „Etykieta językowa w komunikacji na studium przypadku klient – sprzedawca”
  • symulacja strategiczna – „Forma reportażu wobec problematyki zagłady na podstawie utworów Hanny Krall” i „Drzewo z korzeniami. Wybrane zagadnienia z życia społeczno-kulturowego współczesnej mniejszości niemieckiej w Polsce”
  • zabawa zespołowa – „Dialog towarzyski ludzi młodych XXI wieku” oraz „Atrakcyjność turystyczna Roztocza Zachodniego”
  • gra menedżerska : „Nazwy ulic w Międzychodzie w aspekcie historycznym i kulturowym” i „Społeczeństwo w magicznym świecie Superniani”
  • symulacja kreatywna – „Postać kobiety antycznej Grecji w dostępnych opiniach” oraz „Uniwersytet w Internecie, a Internet na uniwersytecie. Cyberprzestrzenne doświadczenia Collegium Europaeum Gnesnense”
  • zabawa zespołowa : „Internetowy przekaz konfliktu społeczno-politycznego we współczesnych krajach arabskich” i „Zróżnicowanie w podejściu do zdrowia w zaleźności od religii na przykladzie chrześcijanstwa i islamu”