Czemu stres negatywnie wpływa na pracowników.

Chodzenie na zwolnienia lekarskie z powodu chorób jest dużym problem zarówno dla samych firm, jak i instytucji społecznych. Podczas lekarskiego zwolnienia taka osoba nie może wykonywać zawodowych obowiązków, ale też należy mu się za czas choroby odpowiednie świadczenie. Przy określonej liczby dni na zwolnieniu będzie je płacił pracodawca, a następnie ten obowiązek przejmuje ZUS.

W chronieniu przed pracowniczymi chorobami niezwykle istota jest prewencja, z tego też powodu w takie działania angażuje się też często PIP. Jednym z istotniejszych obszarów, w jakich działania tego typu zostały podjęte, jest zapobieganie negatywnym skutkom stresu związanego z pracą wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu przygotowane zostały specjalistyczne kursy i warsztaty związane z ta tematyką.

Pracodawcy przy tym projekcie będą mogli skorzystać dodatkowo z dostępnych narzędzi, pozwalających oszacować skalę ryzyka w prowadzonych przez nich firmach. Dzięki temu będzie można zainicjować odpowiednie działania naprawcze, a także wdrożyć środki profilaktyczne zapobiegające występowaniu zawodowego stresu.

Jak pokazują statystyki, ten właśnie czynniki to jeden z występujących najczęściej przyczyn pracowniczych chorób. Ocenia się, że około 60 procent lekarskich zwolnień jest skutkiem postępujących problemów z nieradzeniem sobie z nadmierną presją w pracy. Jedynie zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego są częściej zgłaszane pośród problemów z pracą zawodową.

Zbyt długi stres odbija się bardzo negatywnie na różnych obszarach życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale również i osobistej. Powoduje zwiększające się problemy ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, a zostawiony bez leczenia stać się może powodem poważniejszych chorób. Zbyt długie narażanie na duży stres może się nawet zakończyć depresją albo nerwicą.

Pracownicy często nie są nawet świadomi, jak niepożądane skutki niesie dla nich życie w nieustannym stresie. Rezultaty tego typu sytuacji odbijają się także na działaniu firmy, ponieważ znacznie się zmniejsza motywacja i produktywność, a zwiększa liczba wypadków i zwolnień chorobowych.