Czy automatyzacja pracy ma duży wpływ na ilość bezrobotnych.

Ostatni okres czasu to coraz bardziej optymistyczna sytuacja na rynku pracy – widać po danych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, poziom bezrobocia uzyskał najmniejszy od prawie trzydziestu lat poziom. W październiku bieżącego roku wyniosło około ośmiu procent, a spadki były widoczne aż w 14 województwach. Tego typu sytuacja dla pracodawców będzie oznaczała, że mogą wystąpić pewne kłopoty z wyszukaniem dobrych pracowników.

Na pewno taka sytuacja występuje w branżach związanych z nowymi technologiami, w nich już od kilku lat pracujący tam ludzie mają świadomość tego, że stawianie warunków jest po ich stronie. Jednak bardzo podoba sytuacja zaczyna mieć miejsce w coraz większej ilości branż, również w obszarach, w których jeszcze całkiem niedawno z pracą było bardzo różnie.

Sytuacja tego typu będzie dość korzystna nie tylko dla zatrudnianych pracowników, lecz i dla gospodarki, jaką będzie rozruszał odpowiedni wzrost wynagrodzeń. Poza tym coraz większą rolę ogrywają pozapłacowe dodatki, którymi kusi się pracowników. Zaliczają się do nich na przykład karnety do obiektów sportowych, opiekę zdrowotną czy też pakiety ubezpieczeniowe dla pracowników i ich rodzin.

Co ciekawe, w naszym kraju trendy są całkowicie inne, niż w innych krajach, gdzie obserwowany jest systematyczny wzrost bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja pracy ocenia, że już w tym roku liczba ludzi nie mających zatrudnienia osiągnąć nawet poziom powyżej dwustu milionów. Najważniejszym powodem takiego stanu rzeczy jest gorsza sytuacja gospodarcza.

Wbrew tezom wielu ludzi, technologiczny postęp i zwiększająca się automatyzacja nie wpływają zbyt mocno na wysokość bezrobocia. Hasła tego typu często się słyszy od dwustu lat, a w dalszym ciągu mimo pojawienia się ogromnej ilości urządzeń i maszyn pracowników nic nie zastąpi. Natomiast rzeczywiście tak jest, że zaawansowane technologie mogą spowodować wymieranie pewnych zawodów i powstawanie zupełnie nowych.

Ich liczba w ostatnich latach rośnie bardzo szybko, albo w bezpośredni sposób one korzystają z nowoczesnych technologii, albo zapewniają jej odpowiednią obsługę. Z takich też powodów coraz bardziej zaczyna być widoczna decentralizacja zatrudnienia i większa elastyczność zatrudnionych osób, które chcąc utrzymać się na rynku inwestować powinny we własny rozwój i nie bać się zmian.