Eventy inspiracyjne – zaproszeni słuchacze

Dostawcom i kooperantom, których nazwiska poniżej, bardzo składamy wyrazy wdzięczności (a ponadto przesyłamy opisane poniżej upominki) za czas poświęcony na odpowiedzenia na pytania w badaniu, który przeprowadzali nasi trenerzy Anatol Wasiak, Walenty Kowalczyk, Andrzej Książek i Mirosław Jasiński w czasie warsztatu Kieleckie Leśne Eventy Integracyjne

  • Wiliam Jarząbek, Architekt wnętrz, Łódź, zapraszamy gratisowo na moduł coachingowy „zarządzanie strategiczne a czynniki konkurencyjności” lub jedną z naszych gier integracyjnych a dodatkowo publikację „Choroby skóry”
  • Włodzimierz Suwart, Historyk sztuki , Syców, zapraszamy gratisowo na moduł coachingowy „nowoczesne kierowanie zespołem” lub wybraną naszą grę szkoleniową oraz książkę „Wkład Zoriana Dołęgi Chodakowskiego w życie naukowe i literackie Ukrainy i Rosji”
  • Achacjusz Dobrzyński, Nawigator, Sułoszowa, przyznajemy rabat na warsztat otwarty „Savoir – vivre w typowym przedsiębiorstwie” lub wyjazd team building i publikację „Arcy-nie-ludzkie. Przez science fiction do antropologii cyborgów”
  • Bogusz Białek, Inżynier , Lasowice Wielkie, przesyłamy bezpłatny voucher na panel moderowany „zarządzanie zapasami” lub szkolenie team building oraz wydawnictwo „Difficult Words In Polish-English Translation. Wyrazy i wyrażenia trudne do przetłumaczenia na język angielski”
  • Marian Wasiak, Zaopatrzeniowiec, Łubniany, przyznajemy rabat na szkolenie „Szef doskonały – intensywny kurs umiejętności menedżerskich” lub kurs z pracy zespołowej oraz wydawnictwo „Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym”
  • Wojciech Duda, Biofizyk, Łużna, zapraszamy gratisowo na panel dyskusyjny „kierowanie ryzykiem. ryzyko w projekcie” lub wyjazd integracyjny plus wydawnictwo „Współczesna ekonomika usług”
  • Wojciech Biadacz, Anastezjolog, Werbkowice, dostaje od nas zaproszenie na trening „Coachingowy styl zarządzania zespołem – podstawowe narzędzia dla menadżera” lub warsztat komunikacji i współpracy a także publikację „Podstawy rehabilitacji dla studentów medycyny”