Gry integracyjne

Oto baza opracowanych przeze mnie narzędzi szkoleniowych, które trenerzy wewnętrzni mogą nabyć ode mnie w formule nierograniczonej licencji:

– Zielone pracowniczki i żółci kierowcy – wielorundowa inspiracyjna plenerowa symulacja strategiczna dotycząca mapy społecznej typologii ról w grupie
– Niezwykła wyprawa – jednogodzinna emocjonująca plenerowa symulacja menedżerska na temat działania w warunkach stresu
– Narciarskie mistrzostwa mrówek i hipopotamów – trzydniowa zaawansowana internetowa symulacja biznesowa dotycząca komunikacji i współpracy
– Tajemniczy sprzedawcy posród jezior Króla Artura – trzydziestominutowa emocjonująca wirtualna gra biznesowa dotycząca pracy działu handlowego
– Worek dolarów z fabryki wiecznego szczęścia – kilkuminutowa prosta karciana rozgrywka edukacyjna na temat optymalizacji procesów produkcyjnych w Just in Time.