Konferencja programowa – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z podsumowaniem programu nr AOK/72 8 8 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania budżetu z Europejskiego Priorytetu Infrastrukturalnego

Agenda debata w czasie panelu zawiera wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006″ oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Ry
 • w sięganiu po wsparcie unijne w ramach programu ZPORR celem ujednolicenia Planu Komunikacji RPO WZ na lata 2007-2013 oraz Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na rok 2009″
 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych podjętych w latach 2007-2008 oraz I kwartale 2009 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
 • Analiza skuteczności wdrożenia założeń EFS na przykładzie kursu podyplomowego Hotele na Szkolenia w Kazimierzu
 • Analiza projektów szkoleniowych w ramach działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR zakończonych rzeczowo do dnia 30 kwietnia 2007 w województwie wielkopolskim, podkarpackim i łódzkim pod kątem wynagrodzenia personelu w projekcie.
 • „Ocena wdrażania i zarządzania Regionalnym Programem
 • Ewaluacja systemu Kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Badanie beneficjentów POIiŚ: wskaźniki dla Planu Komunikacji: stopień poinformowania nt. zasad i procedur realizacji projektów
 • Ocena wpływu inwestycji infrastruktury transportowej realizowanych w ramach polityki spójności na wzrost konkurencyjności regionów
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006” – II raport roczny
 • Ocena wpływu udziału w projekcie na sytuację osobistą i zawodową osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem uczestniczących w projektach realizowanych w ramach Priorytetu VII w województwie łódzkim
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Program zostany przeanalizowany pod kątem analizy ex post w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (podział wg PKD).:
 • Wykończanie wyrobów włókienniczych
 • Produkcja masy betonowej prefabrykowanej
 • Wytwarzanie energii elektrycznej
 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
 • Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • Działalność związana z pakowaniem
 • Działalność szpitali

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: chełmiński oraz strzelecki

  Upoważnieni beneficjenci to: SKLEP Z ARTYKULAMI SPOZYWCZO-PRZEMYSLOWYMI-MALA GASTRONOMIA., Zakłady Włókien Chemicznych STILON S.A., AUTONIKA HOLDING S.A., Magic Maciej Kobarski, „REFLEX” Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe , TELKAB Sp. z o.o. , Betacom , CTP Polska , HYDRO-VACUUM , Laminex Sp. z o.o., REMOG POLSKA , TOPSPOT , Green Fly Bartłomiej Inglot, GRUPA ALJEKA JERZY KACZOR, P.H.U. „E.T” Ewa Tomczykowska

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.