Powiadomienie – test – Szkoła Trenerów

Ogłoszenie – zadania końcowe – Szkolenie Dla TrenerówW tym miejscu prezentujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania testowe dla kandydatów w programie „Szkoła Wykładowców Przywództwa:

Rolą trenera w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych wolontariuszy jednej z niżej wymienionych organizacji NGO, a w drugiej części zadania zorganizowanie dla tej jednostki kursu na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z wymienionych tutaj problemów.

Podstawowym fragmentem zaliczenia będzie blog seminaryjny warsztaty relaksacyjne

SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE RÓWNIEŻ NINIEJSZE TEMATY SZKOLENIA:

 • Dla dyrektorów
 • Strategie obsługi klienta. obsługa klienta – strategiczna przewaga firmy
 • Skuteczny negocjator – warsztaty dla pracowników firm
 • Psychologia sprzedaży. Szkolenie dla handlowców


  BAZA STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:

 • TOWARZYSTWO NASZ SZPITAL
 • FUNDACJA „ZDROWE SERCE”
 • TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ŁOSIOWA I OKOLIC
 • TOWARZYSTWO KSZTAŁCENIA ARTYSTYCZNEGO
 • AKADEMICKIE STOWARZYSZENIE KATOLICKIE SOLI DEO
 • „BANK ŻYWNOŚCI WE WROCŁAWIU”
 • CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ
 • FUNDACJA ROZWOJU „OPRÓCZ GRANIC”
 • STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE WOLNA SZKOŁA WALDORFSKA
 • „STOWARZYSZENIE IM. BOGDANA JAŃSKIEGO NA RZECZ BUDOWY KOŚCIOŁA
 • ZACHODNIOPOMORSKA FUNDACJA POMOCY RODZINIE „TĘCZA SERC”
 • RUDZKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DRZEW
 • STOWARZYSZENIE „OLIGOS” NA RZECZ DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ ABSOLWENTÓW SPECJALNEGO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
 • STOWARZYSZENIE „LUDZIE JANA PAWŁA II”
 • TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ MIEJSKI