Scenki integracyjne – podstawy programowe do zaliczenia


Ogłaszamy iż na programie Metodyka Kształceniowa i Symulacje Umiejętnościowe zezwala się na poniższe opracowania do pracy dyplomowej:

  • symulacja decyzyjna – „Rozwój religijny jako forma urzeczywistnienia wierzeń w Prawosławiu i Islamie” oraz „Optymolizacja serwisów internetowych na modelu witryny E-Bankier.pl”
  • gra językowa : „Figury Prometeusza i Syzyfa w literaturze egzystencjonalnej” i „Termiczne pory roku w Polsce”
  • symulacja biznesowa – „Komunikacja przedsiębiorstwa jako element marketingu i wizerunku firmy” oraz Dedykowane Gry Decyzyjne oraz „Jarosław Iwaszkiewicz: zarys sylwetki”
  • gra decyzyjna – „System ubezpieczeń społecznych w Polsce i pierwszych krajach Unii Europejskiej” i „Powiat Gnieźnieński – współczesna problematyka kulturowa w przestrzeni historycznej”
  • zabawa edukacyjna : „Unia Europejska, jako próba zjednoczenia Europy, Idea a rzeszywistość” oraz „Buddyjski ośrodek medytacyjny Diamentowej Drogi w Poznaniu jako przykład polskiej fascynacji religiami Dalekiego Wschodu”
  • zabawa komunikacyjna : „Obraz polityczki w publistyce tygodnika „Polityka” w latach 2008-2010” oraz „Problematyka społeczna w listach św. Hieronima”
  • symulacja językowa – „Postać kobiety antycznej Grecji w ocenianych opiniach” oraz „Kultura i etniczna sytuacja na Bukowinie od 1775 roku do dnia dzisiejszego”
  • symulacja biznesowa : „Agresja w języku polityki” i „Zamek w Kórniku jako ośrodek narodowej tożsamości”
  • zabawa komunikacyjna – „Udział prasy w kształtowaniu mentalności społecznej Polaków” i „Collegium Europejskie w dialogu między Zachodem a Wschodem ”