Scenki szkoleniowe – materiały do egzaminu


Zawiadamiamy iż na programie Metodyka Kształceniowa i Symulacje Doświadczalne proponuje się następujące publikacje do pracy dyplomowej:

  • gra edukacyjna – „Oblicza pamięci w cyklu podolskim Włodzimierza Odojewskiego” oraz „Ikony popkultury w kulturze masowej”
  • symulacja decyzyjna – „Porównanie kuchni polskiej i kuchni bałkańskiej na przykłdzie kuchni macedońskiej” i „Wizerunek kobiety idealnej w wywiadach zamieszczonych w prasie kobiecej”
  • symulacja strategiczna – „Wpływ kampanii reklamowej na popularność produktu na przykladzie kampanii Heyah” i Symulacje Biznesowe W IT oraz „Komunikacja przedsiębiorstwa jako element marketingu i wizerunku firmy”
  • zabawa słownikowa – „Tragedia i poświęcenie pierwszych chrześcijan w „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza i „Rzymie za Nerona” Józefa Ignacego Kraszewskiego” i „Wizja przeszłości w „Potopie” Henryka Sienkiewicza”
  • gra kreatywna – „Kulturowy wizerunek kobiet w wybranych mediach współczesnych” i „Krytyka konsumpcyjnego stylu życia we współczesnym kinie”
  • gra menedżerska : „Współczesny film macedoński. Człowiek wobec historii okrucieństwa wojny” oraz „Życie i działalność artystyczna Luisa Bunuela”
  • zabawa menedżerska – „Komunikacja symboliczna i znaczenie kolorów na danych źródłowych z stroju Polek po 1989 roku” i „U źródeł niemieckiego totalitaryzmu: od wychowania spartańskiego przez filozofię Nitschego po ideologię nazistowską”
  • symulacja menedżerska : „Absurd ironia groteska bronią przeciwko czasom terroru na studium przypadku twórczości Michała Zoszczenki i Władimira Wojnowicza” i „Sytuacja polityczna w Bułgarii na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewiedziesiątych XX w”
  • zabawa słownikowa : „ – kulturowy obraz idealnej partnerki, idealnego partnera w internetowych ogłoszeniach towarzyskich” oraz „Leśmianowski byt i niebyt: kontekst myśli filozoficznych XIX i XX w. (F. W. J. Schelling, W. Sołowjow, T. De Chardin, A schweitzer, M McLuhan)”