Subwencje na kursy z zarządzania


Zawiadamiamy że w ramach pogramu unijnego „Kujawsko Pomorski Fundusz Edukacyjny” do drugiego etapu przechodzą niżej wymienione aplikacje:

 • zbudowanie zdalnej e-usługi psychologicznego testu osobowościowego pod nazwą Zgodność Myśli – szkolenia firmowe
 • zbudowanie intuicyjnej platformy SaaS umożliwiającej użytkownikom samodzielne budowanie i sprzedaż online stron zdalnych w procedury Flash – treningi menedżerskie
 • Warsztaty Sprzedażowe – szkolenia z asertywności
 • wypracowanie platformy B2B dla sieci sprzedaży produktów edukacyjnych RoboCAMP – szkolenia z zarządzania projektem
 • zbudowanie portalu na temat ubezpieczeń – szkolenia menedżerskie
 • zbudowanie serwisu cyfrowego Opinnetcom oferującego narzędzia badania produktów i usług – treningi z zarządzania projektem
 • stworzenie Studenckiej Europejskiej Platformy mobilnej (SEPI) dla osób zainteresowanych nauką za granicą – treningi firmowe
 • progres konkurencyjności firmy DIVICOM poprzez uruchomienie elektronicznego systemu B2B wśród partnerów biznesowych – szkolenia interpersonalne
 • wzmocnienie udziału importu i podwyższenie konkurencyjności na rynku zagranicznym – szkolenia z asertywności
 • „Technologie wytwarzania supertwardych materiałów nanostrukturalnych ze stopów żelaza oraz ich zastosowanie w pancerzach pasywnych i pasywno-reaktywnych” – treningi z przywództwa
 • optymalizacja współpracy biznesowej pomiędzy firmą OPONEOPL a serwisami ogumienia za pośrednictwem platformy B2B – szkolenia menedżerskie
 • Biblioteka HDRISP: nowoczesne oprojektowanie do tworzenia fotografii HDR w aparatach cyfrowych oraz urządzeniach mobilnych – szkolenia z delegowania
 • Budowa i implementacja inteligentnej wyszukiwarki filmowej – szkolenia z obslugi klienta
 • Centrum Obliczeniowe CFD – wzmocnienie strategii działania metodyki ograniczenia emisji i optymalizacji spalania – treningi z komunikacji
 • Doradztwo eksportowe szansą poprawy konkurencyjności firmy HAK-HOL na rynkach zagranicznych – warsztaty firmowe
 • Działania informacyjno-promocyjne DKI jako Instytucji Zarządzającej w ramach PO IG – warsztaty negocjacyjne
 • E-kandydatpl – zoptymalizowana struktura cyfrowa określająca kwalifikacje i predyspozycje zawodowe oraz umożliwiająca selekcję kandydatów – szkolenia z zarządzania projektem