Subwencje na warsztaty zamknięte


Potwierdzamy iż w ramach pogramu dotacyjnego „Zachodniopomorski Fundusz Społeczny” do eksperckiego etapu dopuszczono poniższe aplikacje:

 • zbudowanie cyfrowej platformy do planowania wnętrz pomieszczeń – warsztaty menedżerskie
 • stworzenie mobilnej platformy wiedzy i nauki w zakresie nauk matematycznych dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich – szkolenia ze stresu
 • Konferencje Biznesowe – szkolenia pracownicze
 • zbudowanie platformy oraz uruchomienie e-usługi badania minimalnych wymagań wzajemnej zgodności – szkolenia biznesowe
 • stworzenie portalu świadczącego usługi na rzecz pracodawców, pracowników oraz firm szkoleniowych z branży finansowej Portal będzie zawierał oferty pracy oraz szkoleń – warsztaty z konfliktów
 • stworzenie prototypu, a następnie wdrożenie do produkcji Detektora wykrywającego wycinkę drzew w lasach, wraz z możliwością wysyłania informacji o nielegalnej wycince do Służb Nadzoru Lasów – szkolenia menedżerskie
 • stworzenie unikalnego oprogramowania online ProjectThunder umożliwiającego zarządzanie przebiegiem procesów produkcyjnych – szkolenia z zarządzania czasem
 • wzrost konkurencyjności na rynkach zagranicznych poprzez stworzenie koncepcji intensyfikacji importu – warsztaty interpersonalne
 • zaawansowane wzmocnienie usług eksportowych przedsiębiorstwa Mostostal Konin sp z oo – treningi handlowe
 • Automatyczny model Informacji Orzeczniczo – Wokandowej – szkolenia menedżerskie
 • Automatyzacji procesów biznesowych w firmie Dairy Broker na linii dostawcy – firma handlowa – odbiorca – warsztaty HR
 • Badania nad modelem ekstrakcji informacji i uruchomienie otrzymanych rozwiązań w warunkach komercyjnych – treningi handlowe
 • Budowa centrum badawczo – rozwojowego nowych procedury zasilania silników pojazdów mechanicznych – szkolenia handlowe
 • Budowa platformy elektronicznej dla przemyslu poligraficzno reklamowego wwwsuprinteu – treningi z przywództwa
 • DOKUM – platforma do zarządzania obiegiem dokumentów przy realizacji planów – treningi handlowe
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez uruchomienie nowoczesnych usług inżynieryjno-montażowych – szkolenia z komunikacji
 • Ekspansja na rynkach zagranicznych-II etap – warsztaty pracownicze