Symulacje biznesowe – fundamenty teoretyczne do pracy zaliczeniowej


Zawiadamiamy że na kursie Edukacja Innowacyjna i Symulacje Eksperymentalne rekomenduje się prezentowane na niniejszej liście książki do egzaminu:

  • symulacja słownikowa : „Jest w ludzie siła niespożyta…’ Młodopolski obraz wsi w twórczości Jana Kasprowicza” oraz „Komputer jako narzędzie wspomagające nauczanie (rozważanie na studium przypadku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kłecku)”
  • gra językowa – „Nowy Jork w obiektywie” i „Dzieło Alberta Camusa. Filozoficzne interpretacje życia”
  • zabawa językowa : „Optymolizacja serwisów internetowych na studium przypadku witryny E-Bankier.pl” i Symulacje Biznesowe oraz „Dobrodziejstwa i pokusy użytkowania internetu”
  • symulacja kreatywna : „”Zwrotnik Raka” H. Millera – traktat filozoficzny czy pornografia?” i „Islam – dialog międzykulturowy z prawosławiem”
  • symulacja strategiczna : „Uzdrowiska Ziemi Kłodzkiej i ich rozwój” oraz „Gry komputerowe ich środowisko, wybrane aspekty pozatechniczne i odbiorczy”
  • symulacja słownikowa : „Językowy obraz współczesnego wesela polskiego” i „Collegium Europejskie w dialogu między Zachodem a Wschodem ”
  • zabawa lingwistyczna : „Obraz kobiety w polskiej prozie fantasy ujęcie feminizmu” i „Usługi oferowane przez „pływające hotele” linii Cunard”
  • gra słownikowa – „Kultura, Polska i Polacy w twórczości Kazimierza Staniszewskiego” oraz „ETA-od manifestu intelektualistów po działalność terrorystyczną”
  • zabawa edukacyjna : „Współpraca państw europejskich w zakresie bezpieczeństwa i obronności u progu XXI wieku. Aspekt pojęciowy, prawny i polityczny” i „Lubelski szlak kulinarny produktów tradycyjnych”