Symulacje z zarządzania – podstawy programowe do pracy zaliczeniowej


Ogłaszamy iż na programie Uczenie Psycholingwistyczne i Gry Eksperymentalne akceptujemy prezentowane na niniejszej liście książki do egzaminu:

  • zabawa decyzyjna – „Weryfikacja powieści psychologicznejna przykladzie „Zbrodni i kary” Fiodora Dostojewskiego” i „Inkwizycja- historia, metody dzialania, ofiary”
  • zabawa strategiczna : „Tyranie w Grecji” i „Flora i fauna w ikonografii malowanych cerkwi Bukowiny”
  • gra kreatywna : „Recepcja kultury zachodniej w Japonii na danych źródłowych z literatury i sztuki” i Historyczne Gry Decyzyjne i „Kultura stosów. Prześladowanie czarownic w Hiszpanii, Portugalii i Francji od XV w. do VIII wieku”
  • gra komunikacyjna : „Komediowa twórczość Stanisława Barei” i „Współczesne oblicze feminizmu w Wysokich Obcasach. Sposoby budowania wizerunku kobiety”
  • gra edukacyjna : „Polska a Unia Europejska w świetle polityki społecznej (podmiot polityki społecznej na przykladzie Osrodka Pomocy Społecznej w Trzemesznie)” oraz „Wizerunek „występnej milości” romantycznej na danych źródłowych z dramatów Juliusza Słowackiego:”Beatryks Cenci” i „Horsztyński”)”
  • gra decyzyjna : „Propaganda medialna w okresie dwudziestolecia międzywojennego na przykładzie Polski i Niemiec” i „Renesansowa koncepcja człowieka na modelu Trenów Jana Kochanowskiego”
  • zabawa decyzyjna – „Motyw zła w kulturze audiowizualnej w oparciu o wybrane przykłady z xx i xix wieku” oraz „Anglicyzm w prasie kobiecej na studium przypadku „Twojego Stylu”, „Gali”, „Cosmopolitan”, „Elie””
  • gra lingwistyczna – „Miłość tematem artystyczno- literackim. Na danych źródłowych z powieści epistolarnych „Cierpienie Młodego Wertera”,” Nowa Heloiza’, ” Nniebezpieczne związki”” i „Między Wschodem a Zachodem, przeszłościa i teraźniejszością, pomiędzy barbarzyństwem a cywilizacją – Bałkany w jednoczącej się Europie”
  • zabawa biznesowa – „Częstość głównych typów pogody w Polsce w latach 2004-2013” oraz „Atrakcyjność turystyczna Kotliny Kłodzkiej”