Zabawy integracyjne – nagrodzeni absolwenci

Dostawcom i kooperantom, których nazwiska poniżej, z ukłonami dziękujemy (i dodatkowo przesyłamy opisane niżej upominki) za zaangażowanie na wypełnienie naszej ankiety, który opracowali nasi eksperci Kuba Mederski, Emilian Piekarski, August Świerczyński i Krystian Maj w badaniu online Karonoskie Leśne Imprezy Team Building

  • Izydor Gedyga, Urzędnik podatkowy, Drobin, przesyłamy bezpłatny voucher na kurs „Assessment i development center – warsztaty” lub wybraną naszą grę szkoleniową i wydawnictwo „RUNWira – ukraiński ruch neopogański”
  • Janusz Janus, Prokurator, Osieczna, przyznajemy rabat na program e-learning „nowoczesne mechanizmy i mechanizmy wywierania wpływu na ludzi” lub szkolenie integracyjne a także publikację „Szczep Rogate Serce”
  • Oskar Pańczyk, Rewident taboru kolejowego, Mordy, przyznajemy rabat na szkolenie „ pomiary marketingowe szkolenia zamknięte” lub warsztat z pracy zespołowej plus książkę „Szkice do teorii wychowania innowacyjnego”
  • Ryszard Wasiak, Introligator galanteryjny, Gruta, zdobywa wejściówkę na panel moderowany „ Negocjacje handlowe i obrona marży ” lub wybraną naszą grę szkoleniową a także książkę „Tworzenie i udostępnianie baz danych w sieci www: podręcznik dla bibliotekarzy i dokumentalistów”
  • Bartłomiej Frydrychowicz, Kurier, Rzgów, zapraszamy gratisowo na panel dyskusyjny „Kompetencje menedżerskie: osobowość lidera, komunikacja z podwładnymi” lub jedną z naszych gier integracyjnych a dodatkowo publikację „Dziecko w świecie emocji literackich”
  • Natan Gałęziok, Geograf, Kamień, dostaje od nas zaproszenie na warsztat zamknięty „segmentacja i profilowanie pomocy dla klientów ” lub dowolną z zabaw integracyjnych w naszej ofercie a dodatkowo publikację „Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 38”
  • Beniamin Kołnierzak, Ratownik górski, Żołynia, dostaje od nas zaproszenie na szkolenie „kierowanie czasem” lub spotkanie firmowe a także książkę „Mobbing w pracy z perspektywy interakcyjnej”