Zawiadomienie – zadania końcowe – Kurs Instruktorski

Aktualności – zadania końcowe – Szkoła TrenerówNiniejszym prezentujemy aktualne zadania egzaminacyjne dla klientów w module „Akademia Wykładowców Interpersonalnych:

Obowiązkiem trenera w Szkole Trenerów jest przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych wolontariuszy jednej z niżej wymienionych jednostek niepublicznych i fundacji, a w kolejnym kroku przygotowanie dla tej jednostki warsztatu na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z wymienionych tutaj problemów.

Wiodącym etapem egzaminu powinien stać się blog seminaryjny interpersonalne warsztaty z kierowania

SZKOŁA TRENERÓW UMOŻLIWIA DO WYKORZYSTANIA DODATKOWO NINIEJSZE TEMATY SZKOLENIA:

 • Akademia handlowca
 • Czas pracy w różnych systemach czasu pracy
 • Stres w pracy – umiejętność wykorzystania stresu, proaktywności i relaksu
 • Zespołowa kreatywność i innowacyjność


  BAZA STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH MOŻLIWE JEST REALIZACJA SZKOLENIA:

 • STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW MUZYKI „CANTATA” W ELBLĄGU
 • FUNDACJA NA RZECZ OFIAR WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH I BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM „ZIELONY LIŚĆ”
 • FUNDACJA DUCHA NA RZECZ REHABILITACJI NATURALNEJ LUDZI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • CHEŁMSKIE STOWARZYSZENIE KLUBU ABSTYNENTA „ODNOWA” W CHEŁMIE
 • SŁUPECKI KLUB BOKSERSKI „SOKÓŁ”
 • TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ JAKTOROWA
 • POLSKIE STOWARZYSZENIE SPORTU PO TRANSPLANTACJI
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB SPRAWNYCH INACZEJ PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
 • STOWARZYSZENIE „EDUKACJA DLA ROLNICTWA” PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W BOLESŁAWOWIE
 • DIAKONIA KOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 • CARITAS „POMAGAM BLIŹNIEMU”
 • CHORĄGIEW ZACHODNIOPOMORSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO
 • DIGNITAS DOLENTIUM
 • STOWARZYSZENIE ZESPOŁU WILLIAMSA
 • POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZAGÓROWIE