Czy nowoczesne technologie mają ma wpływ na ilość bezrobotnych.

Ostatni okres czasu to poprawiająca się sytuacja na pracowniczych rynkach – jak pokazują dane udostępnione przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, bezrobocie uzyskało najmniejszy od 1991 roku poziom. W październiku wynosiło 8,2 procenta, a spadki zanotowano w prawie wszystkich województwach. Tego typu sytuacja dla pracodawców będzie oznaczała, że będą oni mieli pewne problemy ze znalezieniem odpowiednich specjalistów.

Z pewnością taka sytuacja ma miejsce w branżach związanych z nowymi technologiami, tam już od kilku lat ludzie mają świadomość tego, że stawianie warunków jest po ich stronie. Jednak taka sytuacja pojawia się ostatnio w coraz większej ilości branż, także w obszarach, w których jeszcze całkiem niedawno z pracą było bardzo różnie.

Taka sytuacja może być bardzo korzystna nie tylko dla pracowników, lecz i dla naszej gospodarki, jaką pomoże napędzić wzrost pensji. Poza tym coraz większe znaczenie mają pozapłacowe dodatki, którymi motywuje się pracowników. Zaliczają się do nich między innymi sportowe karty, opiekę zdrowotną czy pakiet ubezpieczeń dla całej rodziny.

Co interesujące, w naszym kraju trendy są całkowicie inne, niż na całym świecie, gdzie obserwowany jest ciągły wzrost wysokości bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja pracy ocenia, że już w tym roku ogólna ilość ludzi nie mających zatrudnienia może osiągnąć poziom blisko 200 milionów. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest gorsza sytuacja gospodarcza.

Wbrew opiniom licznych osób, rozwój technologiczny i zwiększająca się automatyzacja nie mają dużego wpływu na poziom bezrobocia. Takie hasła często się słyszy od XIX wieku, a cały czas pomimo wykorzystywania wielkiej liczby najróżniejszych urządzeń pracownicy dalej są niezbędni. Natomiast rzeczywiście tak jest, że zaawansowane technologie będą powodowały znikanie pewnych zawodów i powstawanie zupełnie nowych.

Ilość takich nowych zawodów w ostatnich latach bardzo dynamicznie rośnie, albo korzystają one w bezpośredni sposób z technologii, albo zapewniają jej obsługę na odpowiednim poziomie. Z takich też powodów coraz bardziej zaczyna być widoczna decentralizacja zatrudnienia i zwiększenie elastyczności pracowników, którzy chcąc utrzymać się na rynku muszą inwestować w swój rozwój i nie bać się zmian.