Oferowane szkolenia

Oprócz projektowania gier prowadzę szkolenia biznesowe, do udziału w których zachęcam:

– Program szkolenia menedżerów otrzymania ruchu w sektorach motoryzacyjnych, maszynowych, montowniach i innych typowo przemysłowych
– Zarządzanie działem w trybie pracy wielozmianowej na przykładzie najwybitniejszych firm świata
– Szkolenia integracyjne dla kadr w zakładach wytwórczych
– Usystematyzowane optymalizowanie procesów logistycznych – wiodące narzędzia i zaawansowane priorytety
– Nadzorowanie systemów wytwórczych w firmach produkcyjnych
– Wpływ idei Lean Manufacturing na efektywność pracy robotników

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów organizuje też inne treningi z następujących obszarów tematycznych:

– przywództwo w przedsiębiorstwie
– twórcze rozwiazywanie problemów w drużynie projektowej
– radzenie sobie ze stresem
– coaching, mentoring i zadania trenera wewnętrznego
– negocjacje nastawione na współpracę
Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału w moich szkoleniach!